Announcements

Public Procurements

TitlePublishedorganisationContextDeadline
Tjänstebilar till Kopparstaden 2020-08-24 Utbildning 34100000: Motor vehicles
34110000: Passenger cars
2020-09-23
Today
Test 2020-09-11 Brinkebergs kommun 19000000: Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials
2020-10-01
8 days left
Test av lås och nyckel 2020-09-21 Brinkebergs kommun 03000000: Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
2020-10-21
28 days left
test 2017-04-07 Brinkebergs kommun RFI 2022-04-01
555 days left
Köksutrustning till skolkök 2019-02-12 Brinkebergs kommun 39141000: Kitchen furniture and equipment
42959000: Non-domestic dishwashing machines
39314000: Industrial kitchen equipment
2025-03-13
1632 days left
Långtidsupphandling med ESPD 2020-05-08 Brinkebergs kommun 03000000: Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
2030-05-09
3515 days left
DIS- Elfordon 2020 2020-08-19 Åland demo 34144900: Electric vehicles
Ongoing bidding
Arbetsplatser och Elevdatorer 2019-04-09 SKL Kommentus Inköpscentral 30200000: Computer equipment and supplies
Ongoing bidding
test 2019-04-24 Brinkebergs kommun 03000000: Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
Ongoing bidding
Test av DIS öppna anbud för tidigt 2019-04-24 Brinkebergs kommun 14000000: Mining, basic metals and related products
Ongoing bidding
DIS - Bränslepellets 2019-05-09 SKL kommentus 09111400: Wood fuels
Ongoing bidding
DIS - Städtjänster 2019-05-09 SKL kommentus 90900000: Cleaning and sanitation services
Ongoing bidding
DIS - Elenergi 2019-05-09 SKL kommentus 03000000: Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
Ongoing bidding
Test 2019-05-09 Brinkebergs kommun 16000000: Agricultural machinery
Ongoing bidding
DIS - Hundmat 2019-05-17 Brinkebergs kommun 03000000: Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
Ongoing bidding
Auktorisationssystem kommunal vuxenutbildning 2019-05-29 Linköpings kommun 80410000: Various school services
Ongoing bidding
Demo av DIS för Skellefteå 2019-06-03 Brinkebergs kommun 19000000: Leather and textile fabrics, plastic and rubber materials
Ongoing bidding
DIS Kraftnät 2019-06-14 Brinkebergs kommun 03000000: Agricultural, farming, fishing, forestry and related products
Ongoing bidding
Testupphandling 2019-06-18 Linköpings kommun 16000000: Agricultural machinery
Ongoing bidding
DIS Sundsvall 2019-06-19 Brinkebergs kommun 30000000: Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
Ongoing bidding
     
123